Contributie (per 1 juli 2017):
 • Leden tot 12 jaar: € 12,50 per maand;
 • Leden vanaf 12 jaar: € 14,- per maand.
Overgang naar +12 vind plaats op 1 januari van jaar waarin men 12 wordt.
U wordt verzocht dit zonder bericht onzerzijds te voldoen (iedere maand of kwartaal).
Het rekeningnummer van onze vereniging is IBAN: “NL51 RABO 0334 0058 33".

Wedstrijden:
Het is de bedoeling dat - als men de zwemslagen voldoende beheerst - deelneemt aan de wedstrijden. Dit zijn ongeveer 10 wedstrijden en deze worden meestal gehouden op zondagmiddag.
Vanaf 6 jaar en een A diploma, mag je bij ons komen zwemmen.

Activiteiten:
Een gezellig avondje in de Sinterklaas tijd.
In januari of februari clubkampioenschappen, daarna de ledenvergadering en de jaarlijkse feestavond met de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen. In de zomer gaan we een weekend op kamp en we houden ieder jaar een rommelmarkt op de braderie in Kruiningen.
De wedstrijdkalender en andere belangrijke dingen worden via de clubkrant of briefje meegedeeld.

Opzegging van het lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat, voor 15 december of 15 juni met ondertekening van een van de ouders/verzorgers. Als men na 1 januari het lidmaatschap opzegt dan vragen wij nog € 35,00 voor de bondscontributie en het startnummergeld wat wij dan het komende jaar ook nog voor je moeten betalen.