Op maandag 23 maart houden we onze algemene ledenvergadering. De vergadering zal gehouden in “Ons Dorpshuis” te Kruiningen om 20.00 uur.

Te zijner tijd zullen we de stukken voor deze vergadering toezenden.

Op maandag 5 maart houden we onze algemene ledenvergadering. De vergadering zal gehouden in “Ons Dorpshuis” te Kruiningen om 20.00 uur.

De leden hebben de stukken voor deze vergadering ontvangen.

Op maandag 3 april houden we onze algemene ledenvergadering. De vergadering zal gehouden in “Ons Dorpshuis” te Kruiningen om 20.00 uur.

Binnenkort ontvangen de leden de stukken voor deze vergadering.