Contributie tot en met juli 2024 (per 1 juli 2017):

Omschrijving  Bedrag  Periode 
Wedstrijdzwemmen Leden tot 12 jaar € 12,50 per maand 
Wedstrijdzwemmen Leden vanaf 12 jaar € 14,00 per maand
Zwemmende Ouders € 17,00 per kwartaal
Ondersteunende Leden / Donateurs € 30,00 per jaar

 

Contributie per 1 juli 2024:

Omschrijving  Bedrag  Periode 
Wedstrijdzwemmen Leden tot 12 jaar € 14,50 per maand 
Wedstrijdzwemmen Leden vanaf 12 jaar € 16,00 per maand
Zwemmende Ouders € 19,00 per kwartaal
Ondersteunende Leden / Donateurs € 30,00 per jaar

 

Overgang naar +12 vind plaats op 1 januari van jaar waarin men 12 wordt.

Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk door opzegging voor 1 juni of voor 1 december van enig jaar. Bij opzegging van het lidmaatschap voor 1 juni eindigt het lidmaatschap per 30 juni, bij opzegging voor 1 december eindigt het lidmaatschap per 31 december. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is contributie verschuldigd tot en met respectievelijk 30 juni (opzegging in december tot en met mei) of 31 december (opzegging in juni tot en met november).

Contributie graag overmaken (per maand of per kwartaal) naar rekening NL51 RABO 0334 0058 33 t.n.v. Z.V. Zeelandia