We hopen dat jullie een leuke middag gehad hebben.

Hier staan de uitslagen: Uitslagen Schoolzwemkampioenschappen