Op maandag 14 maart houden we onze algemene ledenvergadering. De vergadering zal gehouden in “Ons Dorpshuis” te Kruiningen om 20.00 uur.

Binnenkort zullen we de stukken voor deze vergadering toezenden.